Reportáže a podcasty

20.10.2021
U Správy železnic najdou uplatnění zástupci různých profesí
Zajistit nejen provoz, ale i další rozvoj železniční sítě je možné jen díky společnému úsilí množství lidí nejrůznějších profesí. Ať už se starají o údržbu a opravy tratí, o chod zabezpečovacích zařízení nebo řízení provozu, o přípravu a realizaci velkých železničních staveb či o nové projekty, které cestování na železnici posunou k vyšší rychlosti i komfortu.
13.10.2021
Pro úspěšnou komunikaci s veřejností je podle Kateřiny Šubové klíčová spolupráce uvnitř Správy železnic
V provozu na železnici platí předpisy a jasná pravidla, kdo komu musí předávat konkrétní zprávy a hlášení. Například informace o modernizaci a stavbách ale obvykle zajímají širší okruh zájemců a do hry nejen v těchto chvílích vstupuje odbor komunikace, který na Správě železnic řídí Kateřina Šubová. Jakou formou se informace dostávají ze Správy železnic k veřejnosti, ale i kde si je lidé mohou sami vyžádat. Anebo jak se práce rázem změní v případě mimořádné události na železnici. Nejen o těchto tématech se hovoří v dalším podcastu Správy železnic.
11.10.2021
Rozšiřujeme park speciálních vozidel pro diagnostiku
Správa železnic nyní využívá 12 speciálních vozidel pro diagnostiku drážní infrastruktury. Do roku 2030 by jich tento park měl čítat 16. Jedním z našich základních úkolů je totiž zajistit maximální bezpečnost provozu vlaků na železniční síti. A proto je také nutné důkladně prověřovat úroveň bezpečnosti a provozuschopnosti železniční dopravní cesty i kvalitu používaných technologií a materiálů.
01.10.2021
Správa železnic otevřela novou stanici na Zahradním Městě
V květnu 2018 začala Správa železnic modernizovat úsek Praha-Hostivař – Praha hl. n. Vlaky zde nyní mohou využívat kapacitnější čtyřkolejnou trať. Díky přeložce je o 232 metrů kratší a umožňuje až stodvacetikilometrovou rychlost, což se projeví i na zkrácení jízdních dob.
07.09.2021
Vstup do Březenského tunelu střeží nejmodernější technologie
Otevřel se v roce 2007 coby nejdelší železniční tunel v Česku. I když primát mezitím připadl Ejpovickému tunelu, Březenský stále zůstává nejdelším mezi tunely jednokolejnými.
27.08.2021
Karel Švejda: Navzdory obtížnějšímu hledání zdrojů bychom do budoucna chtěli udržet současný objem investic
V posledních čtyřech letech investovala Správa železnic do železniční infrastruktury více než 100 miliard korun. Aktuálně běží zhruba čtyři stovky investičních akcí a víc než dvojnásobek se připravuje. Podle ředitele odboru investic Karla Švejdy bude Správa železnic usilovat o to, aby v následujících letech ani přes obtížnější dostupnost zdrojů stávající objem investic neklesal. Do čeho Správa železnic investuje, jaké limity jí nastavuje trh, ale také proč u staveb rostou vysoutěžené ceny? Nejen o tom bude řeč v dalším podcastu Správy železnic.
29.07.2021
Nový most v Čelákovicích už spojuje oba břehy Labe
Výsun obou částí nového mostu v Čelákovicích mají stavbaři úspěšně za sebou. Zatímco na první části pracovali v průběhu června, druhou část mostní konstrukce se podařilo dokončit nyní, v polovině prázdnin.
22.07.2021
Zájem o odkup nepotřebného majetku na železnici podle Karla Orta významně vzrostl
Zatímco ještě loni nepřišla ve veřejné soutěži o určitou nemovitost nabídka žádná, letos o tu stejnou nemovitost projevilo zájem i šestnáct uchazečů - tak popisuje zvyšující se účast v soutěžích o prodávané objekty Správy železnic šéf oddělení prodeje majetku, pan Karel Ort. Jaké jsou vlastně podmínky prodeje nepotřebného majetku? Proč se nemůže prodat za korunu? A jak postupovat, pokud o zbytný objekt máte zájem? I to se dozvíte v následujícím díle podcastu.
16.07.2021
Drážní hasiči absolvují ročně tisíce zásahů
Nejen hašení požárů, ale i vyprošťování osob při haváriích anebo třeba likvidace škod po živelních pohromách. I tím se zabývají zaměstnanci podnikového hasičského záchranného sboru Správy železnic. Takzvaná technická pomoc patří k nejčastějším zásahům.
09.07.2021
Tunel Mezno disponuje speciálním měřícím zařízením
Do nově budovaného železničního tunelu Mezno nainstalovala Správa železnic společně s ČVUT speciální měřící zařízení, které pomůže při budování dalších tunelových staveb.
12345