Workshop 28. 7. 2021

Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ) jako manažer železniční infrastruktury v ČR připravuje implementaci ERTMS na tratích s výhradním provozem ETCS, s přizpůsobenou infrastrukturou (tzv. „s benefity“).

V této souvislosti byla vytvořena pravidla pro projektování a řízení provozu na tomto typu tratí, proto bychom rádi nabídli výrobcům a dodavatelům železničních zabezpečovacích zařízení, systému ETCS a železničnímu průmyslu obecně možnost účasti na workshopu k tomuto tématu, kde bude předmětná metodika SŽ představena.

Workshop se uskuteční ve středu dne 28.7.2021 od 9:00h v sídle SŽ, v místnosti 232 (rytířský sál). Podle rozsahu diskuse bude workshop ukončen nejpozději do 15h.

Správa železnic představí návrh metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem ETCS, který zájemcům poskytne s předstihem při registraci. Zároveň očekáváme diskusi s výrobci a dodavateli železničních zabezpečovacích zařízení a systému ETCS nad možnostmi implementace požadavků uvedených v tomto metodickém pokynu.

S ohledem na kapacitu sálu (30 osob) omezíme účast na nejvýše dva účastníky z každé společnosti. Workshop bude zároveň přenášen online prostřednictvím aplikace MS TEAMS, bez možnosti vzdálené interakce.

Registrujte se prosím na emailové adrese O14sek@spravazeleznic.cz a to nejpozději do 21.7.2021.