Operační program Doprava


V období 20142020 je finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD). Jeho programový dokument obsahuje hlavní finanční a technické podmínky pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových dopravních problémů v zemi. Tento operační program svým zaměřením navazuje na Operační program Doprava 2007–2013.

Ministerstvo dopravy vykonává pro OPD prostřednictvím Odboru fondů EU roli Řídícího orgánu a Státní fond dopravní infrastruktury roli Zprostředkujícího subjektu.

OPD představuje z hlediska objemu finančních prostředků v programovém období 2014–2020 jeden z největších operačních programů v České republice – připadá na něj cca 4,56 mld. EUR (přibližně 123 mld. Kč).

Správa železnic využívá v rámci OPD podporu z Fondu soudržnosti na železniční infrastrukturu v rámci prioritní osy 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti, 51,18 % celkové alokace, tj. cca 2,33 mld. EUR = přibližně 63 mld. Kč).