DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st. hr.

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000198
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení projektu: 01. červenec 2018
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2019
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 02. srpen 2018
Celkové schválené náklady projektu: 347 617 807 Kč
Schválený příspěvek EU: 229 208 850 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

 

Předmětem stavby je návrh systému dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení (DOZ) včetně vazeb na stávající informační systémy.

Stavba byla z technických a časových důvodů rozdělena na dvě etapy: 1. etapa stavby řeší DOZ v úseku Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a 2. etapa pak řeší DOZ v úseku Dětmarovice - Mosty u Jablůnkova st. hr.

Cílem projektu je zejména zkvalitnění řízení dopravy, snížení provovozních nákladů a zároveň operativnosti způsobu řízení dopravy, což bude dosaženo dálkovým ovládáním tratě z jednoho místa - CDP Přerov.