Aktuality

Správa železnic se připojila k Celosvětovému úklidovému dni

Správa železnic se připojila k Celosvětovému úklidovému dni, který letos připadl na sobotu 19. září a jehož cílem je boj s odpadem. To ale rozhodně neznamená, že se na železnici uklízí pouze v září. Naopak. 

Středoškoláci z Brna a okolí zbystřete, máme pro vás skvělou zprávu!

Přemýšlíte o brigádě? Víte, že díky on-line kurzu Správy železnic se můžete stát již za šest měsíců součástí ostrého řízení provozu železniční dopravy?

Rodinný den Správy železnic

V sobotu 12. září od 10.00 do 16.00 se uskuteční v areálu stanice Praha-Dejvice Rodinný den se Správou železnic. 

Zaměstnanci oblastních ředitelství sázeli nové stromky

Za každý vykácený strom u trati, jeden nový do školky. Takový je cíl společné akce naší státní organizace s firmou Lesy ČR. 

Třináctka učitelů si během letních prázdnin zvyšovala odbornost ve Správě železnic

V rámci spolupráce se školami uspořádaly odbory personální a řízení provozu dvoudenní odborný seminář, jehož cílem bylo probrat zejména novinky v předpisech z oblasti řízení provozu.

Nejdůležitější stop mého profesionálního života

Správa železnic se již tradičně připojuje k celosvětové kampani ILCAD – Mezinárodnímu dni bezpečnosti na železničních přejezdech. Letošní ročník je věnován střetu osobního vlaku s autobusem a následné záchraně zraněných.