Aktuality

Máte zájem o studium v oboru dopravy?

Příručka pro uchazeče o studium na Žilinské univerzitě v Žilině    

Jak na přejezdech

Na železničních přejezdech dojde ročně k desítkám mimořádných událostí. V loňském roce jich bylo 181. Zahynulo při nich 96 řidičů, spolujezdců, cyklistů či chodců, dalších 96 bylo zraněno. Jak nehodám zabránit a předcházet jim? Dodržováním pravidel.  

Den otevřených dveří ve stanici Kuřim

V neděli 2. února od 10 do 15 hodin se uskuteční Den otevřených dveří ve stanici Kuřim na Brněnsku. Během této akce budete mít příležitost nahlédnout do zdejší dopravní kanceláře i dalších, běžně nepřístupných prostor a seznámit se s činností výpravčího i s tech­nologiemi.  

Nová podoba studentské konference u studentů zabodovala

Na konci listopadu se konal již 6. ročník interaktivní konference SŽDC pro studenty. Přinesl řadu významných změn, jejichž cílem bylo zatraktivnit akci pro její účastníky. Ohlasy z řad studentů byly důkazem, že se to povedlo.

Advent na pražském hlavním nádraží

Zveme vás opět k oslavám třetí adventní neděle na hlavním nádraží v Praze. Přijďte si zazpívat tradiční české koledy se Staročeskými koledníky a dětským pěveckým souborem Javořičky, vyrobte si perníčky nebo vánoční přáníčka, vyfoťte se ve fotokoutku a pošlete vánoční přání Ježí…

Soutěž o nejlépe zpracovanou diplomovou práci z oblasti železnice

Správa železniční dopravní cesty vyhlašuje soutěž o nejlépe zpracovanou diplomovou práci z oblasti železnice. Diplomová práce musí být zaměřena na oblast přímo se dotýkající oboru činností SŽDC s podmínkou, že její obhajoba proběhla (příp. proběhne) v období mezi rokem 2018 a uzávěrkou této soutěže, kter…