O nás

Správa železnic je ještě poměrně mladá společnost, vznikla teprve v roce 2003. Rozsahem svých činností a počtem zaměstnanců však patří k nejrychleji rostoucím státním organizacím v České republice. Plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve smyslu zákona o dráhách, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Přiděluje také kapacitu dopravní cesty. Od roku 2016 spravuje většinu nádražních budov na české železniční síti.

Správa železnic  

Železniční síť

 • Od roku 2003 plní funkci provozovatele a vlastníka železniční cesty v České republice.
 • Zajišťuje provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
 • Dlouhodobě se profiluje jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.
 • Patří mezi největší zaměstnavatele v České republice.
 
 • délka tratí: 9 406 km

 • počet výhybkových jednotek: 22 751

 • počet mostů: 6 740

 • délka mostů: 153 290 m

 • počet tunelů: 166

 • délka tunelů: 54 065 m

 • počet železničních přejezdů: 7 858