Kritéria pro stanovení standardu vybavení spádovišť

Odborný garant: Ing. Jaroslav Hájek
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Práce by měla stanovit počet zpracovávaných železničních vozů (případně odvěsů) při kterých je již nutno v seřaďovacím obvodu disponovat specifickým infrastrukturním zařízením. Tímto zařízením se rozumí svážný pahrbek, kolejové brzdy, spádovištní zabezpečovací zařízení, popř. automatické spádovištní zařízení (např. KOMPAS).

Předpokládá se porovnání řadící výkonnosti v seřaďovacích obvodech bez jakéhokoliv spádovištního zařízení s řadící výkonností v seřaďovacích obvodech s příslušným spádovištním zařízením (a to v různých variantách technického vybavení těchto obvodů).

Dále se předpokládá i porovnání řadící výkonnosti seřaďovacího obvodu při různých počtech směrových kolejí, včetně racionalizace procesu druhotného třídění (např. plán „simultánního třídění“). 

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662