Racionalizace provozu na trati Olomouc – Domašov nad Bystřicí - Krnov

Odborný garant: Ing. Martina Baronová
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Popsat stávající organizační, technické a technologické řešení řízení a organizování dráhy na uvedené trati. Na základě vlastních poznatků navrhnout nutné technické úpravy. Zpracovat návrh nové organizace řízení provozu na trati a nutné personální změny. Provést vyhodnocení navržených opatření.

 

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662