Ekonomický dopad zavedení ETCS v železniční dopravě

Odborný garant: Ing. Martin Havránek
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Analýza současného stavu zavedení systému ETCS na síti SŽDC a zhodnocení efektivnosti zavedení ETCS pro provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy.

 

Kontaktní osoba: Bc. Vecko Jiří, Vecko@szdc.cz, +420 222 335 662