Asistent systémového inženýra – aparát OJ – příprava staveb (Brno)