Milí studenti,
připravili jsme pro vás Zelenou soutěž. Jde o vědomostní kvíz složený z deseti otázek. Věříme, že si s nimi hravě poradíte. Vyhrává ten, kdo správně odpoví na všechny otázky, své odpovědi pošle na známou adresu studenti@spravazeleznic.cz do 30. dubna a do předmětu e-mailu uvede heslo Zelená soutěž.
Ze správných odpovědí vylosujeme 10 výherců, kteří obdrží věcnou cenu.
A na jaké výhry se můžete těšit? Výherci získají ekologické reklamní předměty, které byly vyrobeny šetrným způsobem vůči životnímu prostředí.
Naše organizace se chce v letošním roce více věnovat ochraně životního prostředí. K tradičním akcím, jako jsou sázení stromků či úklid kolem tratí, přibudou další aktivity, například rodinný den zaměřený na propagaci šetrného chování k přírodě.
Nezapomeňte se seznámit s pravidly této soutěže, které najdete zde.

Kromě toho přijměte naši výzvu, vyrazte ven a vysbírejte ve svém okolí alespoň pytlík odpadků anebo třiďte odpad. Vyfoťte se u tohoto počinu a své fotky posílejte na studenti@spravazeleznic.cz, do předmětu e-mailu uveďte heslo ekofoto. Autor nejzajímavější fotky získá balíček ekologických reklamních předmětů Správy železnic.
Těšíme se na vaše odpovědi a fotky.

Ekologii zdar!

Eva a David

 

1. Co ekologie jako věda zkoumá?

a) Ukládání škodlivých látek v potravním řetězci.

b) Vztah organismů a prostředí.

c) Negativní dopady lidské činnosti na život.

 

2. Jak dlouho se v přírodě rozkládají plasty a hliníkové plechovky?

​a) Až 5 let

b) Až 50 let

c) Až 500 let

 

3. Kolik procent odpadu, který lidé celkově vyprodukují, se může dále recyklovat?

a) Až 50 %

b) Až 80 %

c) Veškerý odpad, tedy 100 %

 

4. Který typ dopravy v přepočtu na jednu osobu je nejméně škodlivý pro naše životní prostředí?

a) ​Vlak

b) Letadlo

c) Auto

 

5. Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?

a) ​Měly by se sbírat do nádob nebo pytlů a ve větším množství pak odvézt do sběrného dvora.

b) Vhazujeme pouze do směsného odpadu.

c) Vhazujeme vždy do papíru.

 

6. Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?

a) ​Buď do sběrné nádoby pro nápojové kartony označené oranžovou nálepkou, nebo do oranžových pytlů pro to určených.

b) Vyhazují se do papíru.

c) Mohu je vracet v supermarketu.

 

       7. K neobnovitelným zdrojům energie patří:

       a) Dřevní hmota

       b) Voda

       c) Fosilní paliva

 

        8. Které z chráněných území je zařazeno do sítě geoparků UNESCO?

        a)Litovelské Pomoraví

        b) Český ráj

        c) Moravský kras

 

         9. Co znamená pojem emise?

         a) Komise pro posuzování vlivů na životní prostředí.

         b) Koncentrace znečisťujících látek vypouštěných do prostředí.

         c) Nahromaděné škodlivé látky v půdě, vodě a organismech.

 

         10. Co znamená obnovitelný zdroj energie?

          a) Zdroj energie, jehož rychlost spotřeby je vyšší než rychlost přirozené obnovy.

          b) Zdroj energie, jehož využívání můžeme přerušit a po určitém časovém období   opět obnovit.

          c) Zdroj energie, jehož rychlost spotřeby je nižší nebo rovna rychlosti jeho přirozené obnovy.