Již potřetí se zapojilo Centrální dispečerské pracoviště (CDP) v Přerově do mezinárodního vzdělávacího studentského projektu ERASMUS+. Akce se uskutečnila na základě spolupráce mezi firmou AGAMOS.CZ a Správou železnic.

Své první organizační zkušenosti s tímto projektem měli zaměstnanci CDP Přerov možnost získat již v roce 2018, kdy za nimi zavítali studenti Stredné odborné školy dopravné v Martině. V minulém roce navštívili CDP Přerov studenti další slovenské odborné školy, tentokrát z Trnavy. Protože stáže měly pozitivní ohlasy u studentů i pedagogů, letos v únoru se na CDP Přerov obrátila opět martinská škola s požadavkem zde opět absolvovat stáž v rámci projektu ERASMUS+.

Studenti byli přivítáni již začátkem února přímo ředitelem CDP Přerov Petrem Novákem a technickým náměstkem Markem Michalíkem. Načerpat neocenitelné zkušenosti přijeli hned tři děvčata a dva chlapci, všichni studenti druhého ročníku SOŠ v Martině. Během desetidenního pobytu se jim plně věnovali lektoři Ludmila Gromanová a Roman Stejskal. Budoucí železničáři se seznamovali ve cvičném sále s obsluhou moderních zabezpečovacích zařízení a principem řízení a organizování drážní dopravy. Počáteční trému vystřídalo nadšení a touha něco nového se naučit. Lektoři připravili studentům i praktická cvičení obsluhy zabezpečovacího zařízení ESA 11 nebo ESA 44 ovládaného z Jednotného obslužného pracoviště, praktickou obsluhu provozní aplikace GTN (Graficko-technologická nadstavba zabezpečovacího zařízení) pro vedení dopravní dokumentace a také obsluhu zařízení pro informování cestujících INISS. Studenti se velmi aktivně zapojovali   do ovládání zabezpečovacího zařízení ve cvičném sálu. Snažili se řešit i mimořádné dopravní situace při poruchách zařízení, výlukách a dalších specifikách řízení provozu. Cvičně si vyzkoušeli i řízení dopravy ve velkých železničních uzlech Bohumín, Břeclav a Olomouc, kde je hodně bavila zejména fiktivní obsluha vlečky čokoládoven.

Díky ochotě zaměstnanců CDP Přerov měli nadějní budoucí železničáři neopakovatelnou možnost vyzkoušet si také organizování dálkového řízení drážní dopravy v běžném provozu. Bylo pak velmi zajímavé poslouchat jejich nadšené diskuze…

Třetí vzdělávací „mise“ na CDP Přerov byla opět úspěšná, a to nejen soudě podle reakcí frekventantů, ale i jejich pedagogů. Ti se již zajímali o další možný vzdělávací pobyt či exkurzi na CDP Přerov v příštím roce.