Díky neustálé spolupráci s partnerskými školami se nám daří získávat nové tváře z řad jejich žáků a studentů. V červnu tak další skupina mladých talentů z druhého ročníku Střední školy elektrotechniky a strojírenství v Praze zahájila přípravu k odborné zkoušce D-03.

Scénář přípravy na zkoušku je pro všechny stejný – co nejrychleji se seznámit s naší organizací a jejími činnostmi a pečlivě se začít připravovat, aby znalosti a dovednosti nebyly využity jen ke složení odborné způsobilosti.

Hned z první schůzky si žáci odnesli několik cenných rad od jejich mentora Radka Borůvky z OŘ Praha. Ten jim vysvětlil, co je čeká a nemine. Všichni byli seznámeni s dokumenty potřebnými k psychologickému vyšetření a vstupní zdravotní prohlídce. Dále jim byla předána adaptační příručka a propagační předměty Správy železnic. Příprava těchto studentů je rozdělena na konzultace z všeobecných znalostí a dopravních a technických předpisů. V rámci společných setkání budou moct řešit jednotlivé články předpisů, případné dotazy a nejasnosti.

 

Nechybí ani návštěvy jednotlivých pracovišť

Součástí toho jsou také zajímavé exkurze do železničních stanic, aby bylo možné teorii vysvětlit na praktických příkladech ze života české železnice. Po příjezdu do jednotlivých stanic mají žáci možnost detailně se seznámit se základní dopravní dokumentací, tedy se staničním řádem včetně jeho příloh, pečlivě si prohlédnout plánek stanice a ujasnit si přístupové cesty na jednotlivá stanoviště (stavědla).

 V rámci těchto exkurzí žáci navštívili železniční stanice Bakov nad Jizerou, Beroun a Karlštejn, v plánu jsou ještě Řevnice a Dobřichovice. Cílem celého snažení je složení odborné zkoušky D-03 a zařazení těchto studentů na pracovní pozici výhybkář, signalista. V případě jejich dalšího zájmu je možné v přípravě pokračovat dále k odborné zkoušce D-07, tedy na pozici výpravčího.

Někteří bývalí studenti již nastupují do praxe

Příkladem této skupince mohou být jejich kolegové, kteří 4. června úspěšně složili odbornou zkoušku a během letních prázdnin tak budou moct sloužit na pozici signalista, výhybkář ve svých stanicích kousek od domova. „Jsem rád, že nám to Správa železnic umožnila, protože díky tomu budu i během prázdnin dělat to, co mě nejvíc baví. Doufám, že se mi jednou podaří stát se výpravčím,“ řekl jeden z úspěšných absolventů Vojta Brejník, který studuje obor Provoz a ekonomika na Střední průmyslové škole v Praze. Během léta ho můžete potkat v provozním obvodu Kralupy nad Vltavou.