Odborné videopřednášky považujeme za vhodný doplněk klasických studijních materiálů – učebnic, skript a zápisků z konzultací. Soubor videopřednášek z oblasti železnice najdete na webu Správy železnic: www.spravazeleznic.cz/studenti.


Věříme, že se přednášky povedly a budou pro vás zajímavé a přínosné.


Tématem první videopřednášky jsou vysokorychlostní tratě. Ty jsme zvolili z důvodu jejich aktuálnosti. Vysokorychlostní železnice není běžná, jen o něco rychlejší železnice. Je to zcela nový dopravní mód, který má svoji specifickou charakteristiku.


Výrazně zkracuje cestovní časy: cestovní rychlost se běžně pohybuje mezi 250 až 380 km/h; k posouzení přepravní vzdálenosti se více než kilometry výstižněji používá přepravní čas.

Nabízí vysokou kapacitu: VRT přepraví za den tolik cestujících jako jedna třípruhová dálnice, její existence navíc uvolní přepravní kapacitu stávajícím konvenčním tratím a tím zlepší jak regionální osobní, tak i dálkovou nákladní přepravu.

vysokou spolehlivost: jedná se o nové tratě určené pouze osobní přepravě, průměrné zpoždění je méně než 1 minuta.

Vykazuje vysokou bezpečnost: v porovnání se silniční dopravou a klasickou konvenční železnicí je statisticky téměř bez nehod, neexistují zde například přejezdy pro automobilovou dopravu.

Mění způsoby chování lidí a firem, mění ekonomiku země: vysokorychlostní železnice je vhodná k dálkové mezinárodní přepravě, ale největší potenciál nabízí k vnitrostátní přepravě mezi velkými městskými aglomeracemi se vzdálenostmi 100 až 300 km. Výrazné zkrácení přepravních časů z hodin na minuty mění ochotu obyvatel cestovat.

Je výrazně ekologičtější než ostatní dopravní módy.

Výše uvedená charakteristika definuje vysokorychlostní železnici jako klíčový strategický prvek dopravních systémů jednotlivých členských států EU. Současně je to dopravní mód tmelící jednotný evropský trh a zajišťující budoucnost mobility v rámci EU.
 

Videopřednášku naleznete zde.