Konference VRT 2019

Konference SŽDC o přípravě vysokorychlostních tratí v ČR

V oblasti budování železniční infrastruktury je jednou z hlavních priorit Správy železnic zajistit realizaci vládního Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice. Pro jeho úspěšnou přípravu a realizaci je nezbytná intenzivní spolupráce Správy železnic se státní správou reprezentovanou zejména Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a orgány krajských i místních samospráv.

Proto manažer infrastruktury připravil pro letošní rok projekt prezentačních setkání Aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Na závěr letošního ročníku těchto setkání se uskutečnila mezinárodní konference v Praze.

Jejím hlavním tématem bylo představení posunu při přípravě vysokorychlostních tratí a prezentace mezinárodních zkušeností s budováním těchto tratí. Vedle managementu Správy železnic se konference zúčastnili hosté ze Slovenska, Německa, Polska a Francie. Konference byla prioritně určena zástupcům krajské a místní samosprávy z regionů, kterých se budoucí výstavba VRT týká.

Soubory ke stažení

VRT v ČR v mezinárodním kontextu.pptx pptx
Zrychlení přípravy a výstavby VRT.pptx pptx
Studie proveditelnosti VRT Praha-Brno-Ostrava, VRT Brno-Břeclav.pptx pptx
Nové železniční spojení Drážďany - Praha.pptx pptx
Legislativní rámec přípravy a výstavby VRT.pptx pptx
VRT Praha - Drážďany z pohledu DB Netz.pptx pptx
Vysokorychlostní tratě ve Velké Británii.pptx pptx
Vysokorychlostní železnice ve Francii.pdf pdf
Vysokorychlostní železnice v Polsku.pptx pptx
Vysokorychlostní železnice v Maroku.pdf pdf