Přínosy vysokorychlostních tratí

Vysokorychlostní železnice s sebou přináší řadu výhod. Přiblíží vás ostatním částem naší země a Evropy a výrazně zkrátí nejen vaše dnešní cesty.

Současně vám nabídne více spojů díky zvýšené poptávce po přepravě na delší vzdálenost za kratší čas při využití vysokorychlostních vlaků, a to nejen na nových tratích, ale i na stávajících přetížených koridorech, na kterých se uvolní kapacita převedením velké části dálkové dopravy.

Naše regiony, země i celá Evropa mohou těžit z benefitů vyvolaného hospodářského růstu, rozmachu cestovního ruchu nebo rozvoje udržitelného a k životnímu prostředí šetrného druhu dopravy, při kterém dochází k převedení části cestujících z automobilů a letadel k ekologické formě cestování.

Transevropská dopravní síť (TEN-T)

mapa

Soubory ke stažení

Přínosy VRT v České republice (1.4 MB) pdf
Benefity TGV ve Francii- (459.6 kB) pdf