Proč vysokorychlostní železnice

Česká republika připravuje vysokorychlostní železnici, aby stejně jako jiné země mohla těžit z jejích výhod.

obrázek: VRT
Autor: RFF / CAPA / Laurent Rothan (TOMA)
 

Široká veřejnost

 

Zlepšení životního prostředí

 • převedení dopravy na šetrnější železniční dopravu
 • nižší produkce CO2
 • snížení hlukové zátěže a vibrací

 

Lepší dostupnost

 • radikální zkrácení cestovních dob a zvýšení počtu vlaků
 • více možností zaměstnání i vzdělání díky kratší cestě za prací a do škol 
 • častější cesty za příbuznými a přáteli

 

Rozvoj ekonomiky

 • radikální zkrácení cestovních dob
 • zvýšení životní úrovně díky výkonnější ekonomice 

 

Cestující

 

Úspora času

 • radikální zvýšení rychlosti vlaků zkrátí cestovní doby
 • více volného času každý den

 

Zlepšení spolehlivosti dopravy

 • návrh vysokorychlostních tratí bez přejezdů a kolizních míst
 • vyšší kapacita tratí na nejfrekventovanějších trasách

 

Zvýšení komfortu

 • moderní vlakové soupravy pro dálkovou dopravu
 • tichá a klidná jízda s možností práce i odpočinku
   

obrázek: VRTAutor: RFF / Christophe Recoura

Business

 

Úspora nákladů

 • díky radikálnímu zkrácení cestovních dob je možné část činnosti převést do regionů s nižšími náklady

 

Více kvalifikovaných pracovníků

 • díky výraznému zlepšení dostupnosti je možné získat odborné pracovníky ze vzdálených míst, aniž by se museli stěhovat

 

Podíl na výstavbě VRT i dodávkách železničních vozidel

 • využití jednoduchých technických řešení a technologií, které jsou dnes v ČR používané
 • potřeba dodávek vysokorychlostních souprav i konvenčních vlaků pro navazující dopravu

 

Inovace

 • implementace nového dopravního systému
 • získání nového know-how a jeho využití v další činnosti

 

Dopravci v nákladní dopravě

 

Více kapacity

 • převedení části dálkové dopravy na VRT
 • uvolnění kapacity části konvenčních tratí pro nákladní dopravu

 

Úspora nákladů

 • zrychlení dopravy a zvýšení plynulosti
 • nákladní vlaky nemusí čekat na své předjetí osobními vlaky
 • nákladní vlaky nemusí zbytečně zastavovat a znovu se rozjíždět

 

Prostor pro nové přepravy

 • uvolnění části kapacity a zvýšení spolehlivosti a včasnosti nákladních vlaků

 

Dopravci v osobní dopravě

 

Lukrativní trh dálkové osobní dopravy

 • kapacitní a rychlá infrastruktura
 • konkurenceschopné jízdní doby vůči automobilové a letecké dopravě

 

Úspora nákladů

 • zrychlení dopravy a zvýšení plynulosti
 • méně vlakových souprav pro provoz dálkových linek, které za den obslouží více tras
 • vyšší efektivita zaměstnanců
 • méně záložních souprav

 

obrázek: VRT
Autor: SNCF / Alex Profit