Šetrnost k životnímu prostředí

Dnešní společnost klade důraz na ochranu životního prostředí, což vyžaduje zavádění opatření i v oblasti dopravy. Ta obecně negativně ovlivňuje životní prostředí například z hlediska produkce skleníkových a jiných škodlivých plynů, hlukové zátěže a vibrací, záboru půdy, nehod nebo zásahu do krajinného rázu.

Aby mohla být železnice považována za nejšetrnější druh dopravy, musí se zaměřit na výše uvedené negativní dopady. Co se týče skleníkových plynů, železnice se nejvíce podílí na jeho produkci při své výstavbě. To ale dokáže vyrovnat šetrným provozem, kdy průměrná spotřeba CO² na jednoho cestujícího je 8krát nižší oproti automobilu a 11krát nižší oproti letadlu. Pro zajištění šetrného provozu vysokorychlostní železnice jsou nasazovány pouze moderní elektrické jednotky a využívány další nejmodernější technologie, které snižují spotřebu energie nutnou pro jízdu vlaku i chod dalších zařízení.

Dalším doprovodným jevem železnice je hluková zátěž a vibrace. Moderní vysokorychlostní vlaky jsou navrženy tak, aby jejich provoz byl co nejtišší. Dosahují toho svým aerodynamickým tvarem nebo tichými zakrytými podvozky. Pro snížení hlukové zátěže je také důležitý návrh trasy vedením v tunelech a zářezech a její časté doplnění zelení, protihlukovými valy a zdmi, případně absorbéry hluku v kolejišti.

foto vlaku