Projednání

mapa
09.05.2022
Praha 20 - Horní Počernice
Zástupci Správy železnic připravující vysokorychlostní tratě navštívili Městskou část Prahy 20. Na setkání s představiteli Horních Počernic byla představena budoucí VRT Polabí a aktuální stav příprav.
25.04.2022
Podivín, Zaječí, Rakvice
Tým přípravy vysokorychlostních tratí zasedl ke společnému stolu se zástupci obcí Podivín, Zaječí a Rakvice. Společně jednali o chystané budoucí rychlé železnici.
20.04.2022
Most, Louny
Správa železnic opět projednávala budoucí vysokorychlostní tratě, tentokrát v Mostě. Setkání se kromě týmu přípravy VRT a zástupců města Most zúčastnili také představitelé Loun.
14.04.2022
Odolena Voda
Zástupci týmu přípravy vysokorychlostních tratí ze Správy železnic opět navštívili Odolenu Vodu. S představiteli obce společně jednali o vývoji příprav VRT Podřipsko.
13.04.2022
Hranice
Správa železnic spolu s projektanty Moravské brány I znovu vyrazila na jednání do Hranic na Přerovsku. Setkání se zúčastnili zástupci obce a městských částí Drahotuše, Velká a Slavíč.
12.04.2022
Veselíčko
Zástupci Správy železnic se spolu s projektanty sešli ve Veselíčku, aby s představiteli obce projednali připravované vysokorychlostní tratě.
12.04.2022
Prosenice, Buk, Radvanice
Nové vysokorychlostní železnice byly tématem jednání v Prosenicích. Na setkání, kterého se zúčastnili rovněž představitelé obcí Buk a Radvanice, představila Správa železnic koncept budoucí rychlé železnice a také přínosy, které VRT regionu přinese.
12.04.2022
Lipník nad Bečvou
Správa železnic opět představovala chystanou vysokorychlostní trať, tentokrát v Lipníku nad Bečvou. Jednání se zúčastnili nejen představitelé obce, ale také projektanti, kteří připravují úsek VRT Moravská brána I.
12.04.2022
Studénka
Tým přípravy vysokorychlostních tratí navštívil Studénku s aktuálními informacemi o postupu prací na tomto rameni budoucí sítě VRT. Ty se týkaly především úseku Moravská brána II mezi Hranicemi na Moravě a Ostravou-Svinov.
11.04.2022
Klokočí
Aktuální stav příprav vysokorychlostních tratí představili zástupci Správy železnic spolu s projektanty v Klokočí. Projednání se zúčastnili nejen zástupci obce, ale také veřejnost.