Projednání

mapa
21.07.2021
Světlá nad Sázavou
Zástupci Správy železnic a Kraje Vysočina prezentovali projekt vysokorychlostních tratí občanům Světlé nad Sázavou.
21.07.2021
Mikroregion Světelsko, Světlá nad Sázavou
Správa železnic přijala pozvání na setkání Svazku obcí mikroregionu Světelsko, který sdružuje 16 obcí v severozápadní části Kraje Vysočina. Právě zástupci kraje se jednání rovněž zúčastnili.
20.07.2021
Druhanov
Správa železnic prezentovala projekt vysokorychlostních tratí v České republice a v Kraji Vysočina zastupitelům obyvatelům obce Druhanov. Setkání se zúčastnili také zúčastnili zástupci hejtmanství.
19.07.2021
Louny
Správa železnic představila v Lounech postup prací na připravované vysokorychlostní trati, která bude odbočovat z hlavního koridoru VRT z Prahy do Drážďan. Vlaky na budoucím úseku, pojmenovaném jako VRT Poohří, obslouží Louny a Most.
28.06.2021
Sdružení Vrchovina, Okrouhlička
Správa železnic přijala pozvání obce Okrouhlička a Sdružení Vrchovina na veřejnou prezentaci projektu vysokorychlostních železnic v regionu.
24.06.2021
Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice
Správa železnic prezentovala aktuální stav příprav nové vysokorychlostní tratě z Prahy do polské Vratislavi na zastupitelském Výboru pro dopravu a obslužnost Pardubického kraje.
21.06.2021
Paběnice
Představitelům obce Paběnice a tamní veřejnosti představila Správa železnic přípravu vysokorychlostních tratí v České republice a středních Čechách.
18.06.2021
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
Nové vysokorychlostní železnice prezentovala Správa železnic zástupcům Jihomoravského kraje. Tým přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) informoval o aktuálním stavu projektování.
16.06.2021
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
Aktuální stav příprav nové páteře veřejné dopravy prezentovala Správa železnic v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
15.06.2021
Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
Tým přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic představil projekt budování zcela nových traťových úseků na semináři pro zastupitele Kraje Vysočina.