Nové železniční spojení Drážďany – Praha

Na základě porovnání a vyhodnocení variant studií proveditelnosti je nyní sledován koridor vedoucí přes Ústí nad Labem, který je dále rozdělen na tři funkčně odlišné části.

Prvním úsekem bude trať přivedena na území České republiky z Německa Krušnohorským tunelem, jehož výstupní portál se bude nacházet poblíž obce Stradov, kde zároveň vznikne stanice pro možnost předjíždění vlaků. Tento úsek skončí před vstupem do Ústí nad Labem, počítá se v něm se smíšeným provozem s převažující nákladní dopravou, odvedenou z údolí Labe.

V rámci druhého, převážně tunelového úseku, je na území krajského města plánována podzemní železniční stanice Ústí nad Labem centrum, která se bude nacházet v blízkosti současného nádraží Ústí nad Labem západ. Tunelem bude trať převedena na pravý břeh Labe a podejde masiv Českého středohoří tzv. Litoměřickým tunelem, jehož výstupní portál se bude nacházet východně od stejnojmenného města. Zde je plánováno propojení s labskou pravobřežní tratí Kolín – Děčín. Také v tomto úseku se počítá se smíšeným provozem, u kterého ale bude převažovat osobní doprava v důsledku vytížené vnitrostátní relace z Prahy do severozápadních Čech.

Z oblasti Litoměřic až do Prahy povede nová trať třetím úsekem, který bude určen pouze vysokorychlostní dopravě cestujících. Vstup do metropolitní aglomerace a zapojení tratě do pražského železničního uzlu je variantní v závislosti na vývoji poptávky po přepravě a rozvoji železniční infrastruktury na území Středočeského kraje.

Nové železniční spojení Drážďany – Praha
mapa

Dostupnost 30/60 minut – cílový stav Praha
mapa

Soubory ke stažení

Nové železniční spojení Drážďany – Praha (1.7 MB) pdf