Nové železniční spojení Drážďany – Praha

Na základě porovnání a vyhodnocení variant studií proveditelnosti je nyní sledován koridor vedoucí přes Ústí nad Labem, který je dále rozdělen na tři funkčně odlišné části.

Prvním úsekem bude trať přivedena na území České republiky z Německa Krušnohorským tunelem, jehož výstupní portál se bude nacházet poblíž obce Stradov, kde zároveň vznikne stanice pro možnost předjíždění vlaků. Tento úsek skončí v nové železniční stanici Ústí nad Labem centrum. V tomto úseku se počítá se smíšeným provozem, který odvede část nákladní dopravy z údolí Labe.

V rámci dalšího úseku bude trať převedena na pravý břeh Labe a podejde masiv Českého středohoří tzv. Středohorským tunelem, jehož výstupní portál se bude nacházet východně od Litoměřic. Zde je plánováno propojení s labskou pravobřežní tratí Kolín – Děčín. Také v tomto úseku se počítá se smíšeným provozem.

Z oblasti Litoměřic až do Prahy povede nová trať třetím úsekem, který bude určen pouze vysokorychlostní dopravě cestujících. Vstup do metropole a zapojení tratě do pražského železničního uzlu je realizován tzv. Střížkovským tunelem do oblasti Praha-Balabenka.
 

Studie proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany
 

Mapa Nového železničního spojení Praha – Drážďany
mapa

Dostupnost 30/60 minut – cílový stav Praha
mapa

Soubory ke stažení

Nové železniční spojení Drážďany – Praha (1.7 MB) pdf