Charakteristika stavby

1. úsek Drážďany – Ústí nad Labem
Rozsah stavby: Novostavba tratě v úseku Ústí nad Labem – Heidenau
v délce cca 43 km
Návrhové rychlosti: Osobní doprava až 200 km/h
Nákladní doprava až 120 km/h
Maximální sklon tratě: 12,5 promile
Zabezpečovací zařízení: Jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení ETCS
Významné stavby: Krušnohorský tunel dlouhý cca 25 km
Napojení na současnou trať: Na německé straně v Heidenau z tratě Drážďany – Bad Schandau,
na české straně západně od Ústí nad Labem z tratě směr Teplice
2. úsek Ústí nad Labem – Litoměřice
Rozsah stavby: Novostavba vysokorychlostní tratě v celém úseku
v délce cca 20 km
Návrhové rychlosti: Osobní doprava až 250 km/h
Nákladní doprava až 120 km/h
Zabezpečovací zařízení: Jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení ETCS
Významné stavby: Litoměřický tunel dlouhý cca 18 km
Nový terminál Ústí nad Labem centrum
3. úsek Litoměřice – Praha
Rozsah stavby: Novostavba vysokorychlostní tratě v celém úseku
v délce cca 60 km
Návrhové rychlosti: Osobní doprava až 350 km/h
Provozovány pouze vlaky osobní dopravy
Zabezpečovací zařízení: Jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení ETCS 

graf