Evropský význam projektu

Současný trend sbližování evropských zemí vede na jednu stranu k růstu přepravní poptávky, na stranu druhou je s ním spojen požadavek na rozvoj infrastruktury. Ke slovu proto přicházejí přeshraniční multimodální koridory.

Důležitým evropským koridorem je Orient/East-Med koridor, který patří k devíti stěžejním trasám transevropské dopravní sítě TEN-T, jeho úlohou je propojit Severní a Baltské moře se Středozemním a Černým mořem a podpořit tak lepší spojení střední Evropy s námořními terminály.

Koridor o délce 5 900 km prochází devíti státy Evropské unie – Německem, Českou republikou, Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem, Rumunskem, Bulharskem, Řeckem a Kyprem. Kromě toho napojuje také Turecko.

Na území České republiky je jeho trasa vedena od hranic s Německem přes Děčín, Prahu, Českou Třebovou, Brno a Břeclav a dále dvěma větvemi přes Bratislavu, respektive Vídeň na jihovýchod. Koridor zahrnuje nejen konvenční a vysokorychlostní železniční tratě, ale také silniční a dálniční infrastrukturu, letiště, přístavy a vnitrozemské vodní cesty na Labi a středním a dolním toku Dunaje.

Orient/East–Med koridor

mapa