Předběžné tržní konzultace

Předběžná tržní konzultace k projektu nové železniční trati Drážďany – Praha přilákala zahraniční dodavatele

Ve středu 15. ledna 2020 se v Praze uskutečnila předběžná tržní konzultace zaměřená na seznámení potenciálních dodavatelů se způsobem zadávání veřejných zakázek, které budou Správa železnic a DB Netz AG realizovat v rámci společné přípravy přeshraničního Krušnohorského tunelu.

Manažer infrastruktury uspořádal předběžnou tržní konzultaci s cílem veřejnou a transparentní formou osvětlit specifický způsob společného zadávání veřejných zakázek, které se budou pro přeshraniční úsek společně realizovat v následujících letech.

Zájem ze strany potenciálních dodavatelů o účast na konzultaci předčil i optimistická očekávání a je potvrzením, že příprava tohoto projektu je prestižní záležitostí v celoevropském měřítku. Zúčastnilo se jí více než 70 dodavatelů, nejen z České republiky a Německa, ale i dalších zemí střední a západní Evropy.

Vymezení rozsahu předběžné tržní konzultace včetně textu pozvánky je uložena v sekci tiskové zprávy odkaz zde.

Soubory ke stažení

Dotazy a odpovědi.pdf (320.3 kB) pdf
Fragen und Antworten.pdf (398.1 kB) pdf
PTK Presentation CZ-DE.pdf (1.3 MB) pdf
Seznam účastníků - Liste der Teilnehmer.pdf (311.8 kB) pdf
Zusätzliche Fragen und Antworten -1.pdf (531.9 kB) pdf
Dodatečné dotazy a odpovědi -1.pdf (531.9 kB) pdf