Přínosy projektu

Vysokorychlostní trať znamená jak pro Evropu, tak i pro naši zemi včetně jednotlivých regionů benefit v podobě vyvolaného hospodářského růstu, rozmachu cestovního ruchu a také rozvoje udržitelného a k životnímu prostředí šetrného druhu dopravy. Současně dochází k přesunu části cestujících z automobilů a letadel k ekologické formě cestování.

Dojíždění a cestovní ruch

Mezi Prahou a Drážďany vznikne trasa pravidelného dojíždění s dobou jízdy zhruba 1 hodina, v úseku Praha – Berlín bude cílová jízdní doba 2 hodiny a 30 minut (v současnosti 4 hodiny a 15 minut). Výstavba tratě zvýší nabídku regionální osobní železniční dopravy pro dojíždějící a zlepšením dostupnosti regionu podpoří růst cestovního ruchu.

Přesun dopravy na železnici

Výstavba tratě vyhoví rostoucí poptávce po nákladní dopravě a pojme budoucí zvýšený objem přepravy. Jeden 740 m dlouhý nákladní vlak může nahradit přibližně 50 kamionů.

Posílení ekonomického rozvoje regionu

Jak český, tak saský hospodářský prostor může ještě více profitovat z lepšího a rychlejšího spojení (od přístavů v Severním moři až po Kypr) a rozvíjet se. Trať může být novým impulzem pro usazení významných investorů a poskytne jedinečné šance pro ekonomický, kulturní a turistický rozvoj regionu a pozitivně se promítne i do charakteru měst.

Životní prostředí

Železniční doprava je při stejném objemu přeprav ekologicky příznivější ve srovnání s ostatními dominantními dopravními módy. V rámci projektu budou navíc jako kompenzace zásahů při výstavbě učiněna četná místní opatření k ochraně přírodních statků. Navíc tato kompenzační opatření přinášejí jedinečnou příležitost ke vzniku nových biologických lokalit. Přesun dopravy na železnici dále znamená výrazné snížení emisí CO2 a hluku. Nová trať bude také zabezpečena proti povodním, které mohou ohrožovat stávající trať v údolí Labe.

foto vlaku
zdroj: Deutsche Bahn AG / Claus Weber