Průběh trasy

Aby bylo možné zvládnout cestu vlakem mezi Drážďany a Prahou za jednu hodinu, bylo třeba navrhnout také zcela novou trasu mezi městy Heidenau a Ústí nad Labem.

Z Drážďan do Heidenau vlaky pojedou po stávající trase. Napojení nové tratě v Heidenau i umístění portálů na české straně a pokračování do Ústí nad Labem je již stabilizováno. Prostor mezi těmito místy je blíže popsán níže. Je tvořen zejména tzv. Prostorem společného plánování, ve kterém postupují Správa železnic a DB Netz AG ve velmi úzké koordinaci a zároveň vystupují jako společný veřejný zadavatel. Od Ústí nad Labem do Prahy je nová trať připravována již samostatně Správou železnic v koordinaci s DB Netz AG.

Rozdělení částí projektu

  • Dresden - Heidenau: oblast v kompetenci DB Netz AG.
  • Heidenau – Ústí nad Labem: Prostor společného plánování mezi ČR a Německem včetně cca 26 km dlouhého Krušnohorského tunelu, oblast řízená podle uzavřené smlouvy o spolupráci.
  • Ústí nad Labem – Praha: oblast v kompetenci Správy železnic
     

Průběh trasy mezi Heidenau a Ústí nad Labem

Možnosti průchodu trasy přeshraniční oblastí již byly prověřovány v dřívějších studiích různého charakteru (mj. v letech 2008, 2012 a 2015). Při hledání optimální trasy byly rovněž zohledněny možnosti napojení na stávající infrastrukturu na české i německé straně a možnosti výstavby, včetně vymezujících technických parametrů tunelových staveb obecně.

Výsledkem byla právě stabilizace napojení na stávající trať od Drážďan poblíž Heidenau, které je nejvhodnějším místem z důvodu zastavěnosti okolního území podél stávající tratě. Přestože hraniční bod nové tratě byl již v předchozích letech stabilizován, z aktuálních výstupů předběžných geologických průzkumů bylo zjištěno geologicky nepříznivé prostředí v blízkosti za státní hranicí a prostor pro předběžné plánování byl na německé straně opětovně rozšířen do koridoru o šířce cca 1,8 m. Tuto skutečnost reflektuje i česká strana možnou změnou hraničního bodu, avšak směrem do vnitrozemí se územní koridor rychle zužuje. Stabilizace směrového vedení tunelu je tedy závislá zejména na výsledcích zpřesňujících geologických průzkumů, které budou součástí aktuálního stupně plánování. Umístění portálu tunelu u obce Stradov je stabilizováno v nezastavěném území. Směrem do Ústí nad Labem pak bude trať umístěna do souběhu s dálnicí D8, respektive současnou železniční tratí od Chabařovic.

Soubory ke stažení

Mapa ke stažení (519.0 kB) pdf