Rychlá železnice

Výstavbou VRT dojde k výraznému zkrácení jízdních dob, a to nejenom v ose nové tratě. Nově vybudovaná infrastruktura je připravována jako jedna ze součástí celorepublikové­ho dopravního systému, který bude z pohledu cestujících reprezentován především rychlými vlaky.

Tyto rychlé vlaky budou ke své jízdě využívat jak nové vysokorychlostní, tak navazující modernizované konvenční tratě.

Expresní vlaky budou vysokou rychlos­tí propojovat hlavní metropole, další rychlé vlaky budou z metropolí a center směřovat do regionů a zajišťovat jejich obsluhu. Část kapacity bude v někte­rých úsecích vyčleněna také pro rychlé regionální vlaky.

Cestující tak budou moci využívat nejen expresy v relacích Praha – Brno – Ostrava s pokračováním dále do zahra­ničí (Bratislava, Vídeň, Berlín, Varša­va atd.), ale také na rychlé vnitrostátní vlaky v relacích Praha – Zlín, Praha – Jihlava apod.

Pro obsluhu regionů je také prověřová­na možnost výstavby terminálů přímo na hlavní trati. Takovými se mohou stát terminály Praha-východ, Jihlava VRT, Brno-Vídeňská ul. nebo další.

Vysokorychlostní vlak se tak stane nej­rychlejším dopravním prostředkem pro pravidelné dojíždění za prací a do škol, obchodní cesty nebo pro cestování za zábavou ve velké části České republiky.


zdroj: RFF / Recoura Christophe