Studie proveditelnosti

Podobu nových vysokorychlostních tratí Praha – Brno – Ostrava/Šak­vice prověřují studie proveditelnosti. Ty zpracovávají několik variant vedení tratí a prověřují jejich různé para­metry, například vhodnou maximální rychlost vlaků.

Studie proveditelnosti jsou základem pro budoucí projekční práce a jsou zpracovávány pro úsek Praha – Brno – Břeclav a úsek Brno – Přerov – Ostrava.
 

V úseku Praha – Jihlava je prověřo­vána celá řada variant. Obecně je lze rozdělit do jižních a severních skupin. Jižní jsou směřovány z uzlu Praha ve směru Benešov a Havlíčkův Brod, severní míří z uzlu Praha podél dálnice D11 ve směru Poříčany a dále k Havlíč­kovu Brodu. Severní varianty vykazují nižší stavební i provozní náklady.

V úseku Jihlava – Brno je prověřova­né vedení tratě relativně invariantní a volně kopíruje dálnici D1.

V úseku Brno – Přerov je připravována modernizace stávající tratě spočívající v její přestavbě na moderní dvoukolej­nou elektrizovanou trať s rychlostí až 200 km/h. Studie proveditelnosti pro­věří její kapacitní limity v dlouhodobém časovém horizontu a případně navrhne trasu samostatné VRT i v tomto úseku pro její další posílení.

V úseku Přerov – Ostrava je prověřo­vané vedení tratě relativně invariantní a volně kopíruje částečně dálnici D1 a částečně stávající železniční koridor.

Ve studiích proveditelnosti jsou po­suzovány rychlostní limity 250, 320 a 350 km/h, přičemž z průběžných výstupů studií vyplývá, že vedení tratě je pro všechny rychlostní limity velmi podobné.

Navrhované VRT jsou uvažovány pouze pro provoz osobních vlaků, čemuž odpovídá zejména jejich výškové řešení (maximální sklony).

Studie proveditelnosti porovnává také různé možnosti budoucího provozu, tedy vhodnou kombinaci dálkových expresních vlaků a pomalejších rychlíků pro obsluhu regionů.