Terminály pro cestující

První kontakt mezi cestujícími a želez­nicí zprostředkovává vždy železniční stanice. Proto je v systému rychlé železnice kladena tomuto aspektu vel­ká pozornost. Terminálů, které budou vysokorychlostními vlaky obsluhovány, bude celá řada, ale je možné je rozdělit do několika skupin.

První z nich jsou hlavní železniční sta­nice v centrech velkých měst. Vysokorychlostní vlaky budou obsluhovat dnešní stanici Praha hlavní nádraží i nové hlavní nádraží v Brně nebo stanice Ostrava-Svinov a Ostrava hlavní nádraží.

Druhou skupinou jsou železniční sta­nice na běžných tratích, které budou rychlé vlaky v části své trasy využívat. Terminálem vysokorychlostního vlaku se tak mohou stát nejen stanice Jihla­va město, Přerov, Zlín či Olomouc, ale také celá řada dalších nádraží v ČR.

Poslední skupinou jsou nově vystavěné terminály přímo na vysokorychlost­ní trati. Jejich smyslem je obsluha přilehlých regionů. Bývají umístěny v lokalitě s dobrou dostupností silniční dopravou, protože uživateli jsou přede­vším cestující, kteří k vysokorychlostní­mu vlaku přijíždějí svým automobilem. Proto mohou být při umístění na okraji velkého města také dobrým doplňkem stávajícího nádraží v centru, kde by jinak dojíždějící zahušťovali už tak silný provoz. Jde například o zmíněné termi­nály Praha-východ (u dálnice D11) nebo Brno-Vídeňská ul. (u dálnice D1).


zdroj: SNCF