VRT Vysočina II. fáze

Vysokorychlostní trať Vysočina je rozdělena na dvě fáze. První zahrnuje výstavbu VRT v úseku Velká Bíteš – Brno, druhá pak výstavbu VRT v úseku Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš. Tak bude celá VRT Praha – Brno kompletní.
VRT Vysočina II

 


 

Rozdělení na dvě fáze je dáno postupem přípravy a výstavby. Již realizace I. fáze umožní výrazné zrychlení vlaků na trase Praha – Brno, jejich čas jízdy se zkrátí na cca 1 hodinu a 45 minut. Není proto nutné čekat na kompletní dokončení VRT v celé trase, snahou Správy železnic je umožnit čerpání benefitů alespoň částečně a co nejdříve.

Rychlé spojení:   

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava – Polsko

Úsek: 

Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš

Délka: 

79 km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Vysokorychlostní trať Vysočina je součástí v budoucnu nejvytíženější VRT Praha – Brno. Dokončení úseku umožní zkrácení jízdní doby vlaků mezi největšími městy ČR na méně než jednu hodinu.

Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS.

Aby bylo možné široké využití VRT různými vlaky a byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost provozu, je součástí VRT hned několik napojení na běžnou železniční síť:

  • ve směru Jihlava od Prahy i Brna pro trvalý provoz dálkových vlaků Praha – Jihlava a Brno – Jihlava,
  • ve směru Světlá nad Sázavou (od Brna) nouzové využití v případě mimořádnosti a pro zajištění údržby trati.

Mapa VRT Vysočina II

Terminál Jihlava VRT a přestavba uzlu Jihlava

V rámci tohoto úseku VRT je navrženo komplexní řešení pro krajskou metropoli Jihlavu a její okolí.

Návrh VRT navazuje na záměr města vytvořit centrální místo dopravní obsluhy v dnešní stanici Jihlava město. Proto radnice připravuje dopravní terminál pro městskou a regionální dopravu, Správa železnic pak celkovou přestavbu železniční stanice s bezbariérovými nástupišti přístupnými podchodem.

Návrh přivedení VRT do města předpokládá rozšíření stanice o další nástupiště a výstavbu nových spojovacích tratí tak, aby ze všech směrů bylo možné přijet do stanice přímo bez změny směru jízdy vlaku. To učiní ze stanice Jihlava město opravdové hlavní nádraží.

Jsou navrhovány přímé vlaky do Prahy s jízdní dobou okolo 50 minut i do Brna s jízdní dobou okolo 40 minut.

Druhým místem, kde bude možné nastoupit na vysokorychlostní vlak, bude terminál Jihlava VRT přímo na vysokorychlostní trati. Ten je navrhován u dálničního exitu 112 Jihlava, takže bude dobře dostupný pro cestující z regionu, kteří k němu přijedou autem. Počítá se také s možností přestupu mezi vlaky na dnešní trati Jihlava – Havlíčkův Brod a na VRT.

Kombinace přímých vlaků z Jihlavy a spojů zastavujících na terminálu (s případným přestupem na regionální vlaky) zajistí spojení do Prahy minimálně 2x za hodinu. Terminál umožní cestování z Jihlavy také do zahraničí.schéma uzlu Jihlava