Technical Centre of Infrastructure

Director of Technical Centre of Infrastructure
Ing. Petr Mádle     petr.madle@tudc.cz
Director's Office   fax. +420 972 228 703 tel. +420 972 228 704
Address:
Správa železnic, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363
190 00 Praha 9