Modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště

Aktuální stadium

Stavební úřad udělil stavbě územní rozhodnutí a investor zahájil přípravu dokumentace pro stavební povolení.

 

Přínosy

 • ve stanici Praha-Bubny přímý přestup na metro linky C (stanice Vltavská) a tramvaj
 • zlepšení dopravní oblsužnosti území díky nové zastávce Praha-Výstaviště
 • vedení trati po estakádě – odstranění bariéry pro nový rozvoj území
 • zlepšení přístupu do Stromovky z oblasti Letné
 • subtilní přemostění ulice Dukelských hrdinů (zachování dominantního postavení Průmyslového paláce)
 • nové propojení Veletržní a Dělnické ulice
 • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území


Hlavní součásti

 • modernizace stávající železniční stanice Praha-Bubny (čtyřkolejná s jedním ostrovním a dvěma bočními nástupišti napojenými na níže položené vstupní vestibuly)
 • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati v délce cca 1,3 km
 • zřízení nové zastávky Praha-Výstaviště
 • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími