Central Traffic Control Přerov

Director of Central Traffic Control
Ing. Petr Novák novakpet@spravazeleznic.cz  
Director's Office tel. + 420 972 734 301 fax. + 420 222 254 347  
Address:
Správa železnic, státní organizace
Centrální dispečerské pracoviště
Přerov
750 02 Přerov