Construction Management East

Director of Construction Management East
Ing. Miroslav Bocák     bocak@spravazeleznic.cz
Director's Office   fax. +420 585 754 276 tel. +420 724 924 194
Address:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc