Fire department

Director of Fire Department
JUDr. Luděk Eichler, MBA     eichler@spravazeleznic.cz
Director's Office   fax. + 420 222 235 144 tel. + 420 972 235 106
Address:
Správa železnic, státní organizace
Hasičská záchranná služba
Chodovská 1430/3a
141 00 Praha 4