High–Speed Lines Construction Management

Director of High–Speed Lines Construction Management
Ing. Martin Švehlík     Svehlik@spravazeleznic.cz
Director's Office     tel. +420 724 040 736

Address:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí
Křižíkova 552/2 1
186 00 Praha 8