Railway IT Administration

Railway IT Administration
Ing. David Miklas     MiklasD@spravazeleznic.cz
Director's Office     tel. +420 972 245 811
Address:
Správa železnic, státní organizace
Správa železničních informačních technologií
V Celnici 1028/10
110 00  Nové Město, Praha 1