Regional Directorate Brno

Regional Directorate's director
Ing. Libor Tkáč   tkac@spravazeleznic.cz  
Director's Office tel. + 420 972 621 009 fax. + 420 972 626 019  

Address:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno
Czech republic