Technology and Diagnostics Centre

Director of Technology and Diagnostics Centre
Ing. Martin Táborský     taborsky@spravazeleznic.cz
Director's Office     tel. +420 972 341 191
Address:
Správa železnic, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363
190 00 Praha 9