Setkání s veřejností

Osová Bítýška

Správa železnic opět diskutovala o VRT se zástupci obcí Osová Bítýška, Záblatí a Vlkov.

Zástupci Správy železnic navázali na prezentaci, kterou Správa železnic k tomuto tématu uskutečnila počátkem měsíce na setkání v Osové Bítýšce.

V rámci setkání zástupci Správy železnic a zástupci zpracovatele územní studie VRT Praha – Brno – Břeclav prezentovali alternativní návrhy průchodu spojovací trati mezi hlavními kolejemi VRT a napojením na stávající trať 250 v obci Osová Bítýška. Představené alternativní návrhy reagují na již uskutečněná setkání.