Přejít k obsahu

Veřejné zakázky

V souvislosti s povinnou elektronizací veřejných zakázek, vydává zadavatel, Správa železnic, státní organizace, doporučení, aby dodavatelé využili včasnou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, dostupném na internetové adrese: https://zakazky.spravazeleznic.cz/, který zadavatel při elektronizaci VZ využívá.

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k základním informacím o jednotlivých VZ a k zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem.  

Registrovaní dodavatelé mají po přihlášení možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení (tj. komunikovat se zadavatelem, posílat žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a poslat elektronickou nabídku/žádost o účast).

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu dostupných na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/ .

V případě dotazů nebo problémů s registrací můžete kontaktovat zadavatele na e-mail zakazky@spravazeleznic.cz