Aktuality

02.02.2023
Práce na příjezdové hale v Českých Budějovicích finišují, otevře se 1. března
Nádražní budova na českobudějovickém nádraží prochází od roku 2020 rozsáhlou rekonstrukcí. S průběhem prací se dnes v rámci kontrolního dne seznámil ministr dopravy Martin Kupka v doprovodu generálního ředitele Jiřího Svobody a dalších hostů. V současné době finišuje druhá etapa stavby, jejímž výsledkem bude 1. března otevření dokončené jižní věže s příjezdovou halou. Ke zpřístupnění všech prostor pro veřejnost pak dojde v samotném závěru letošního roku.
01.02.2023
Stavby v Braníku a na Výtoni zvýší kapacitu železnice. Středočeský kraj, Praha i dopravci mají tuto snahu podpořit
Hlavním cílem investic na tratích mezi Radotínem a Krčí a mezi smíchovským a hlavním nádražím v Praze je výrazně zvýšit kapacitu železnice přidáním další koleje. Přinášíme hlavní argumenty a fakta k plánovaným stavbám v Praze.
31.01.2023
Projektujeme už více než 300 kilometrů vysokorychlostních tratí
Správa železnic uzavřela další smlouvu na projekční práce pro budoucí síť vysokorychlostních tratí (VRT). Technický návrh získá úsek VRT Střední Čechy mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou, který bude součástí trati z Prahy do Brna. Projektanti tak od dnešního dne podrobně připravují už více než 300 kilometrů nových tratí.
30.01.2023
Na prvním přejezdu začne fungovat systém automatického postihování přestupků
Správa železnic spustí od 1. února na železničním přejezdu ve Vendryni u Třince plnohodnotný provoz automatizovaného systému na zaznamenávání a vyhodnocování přestupků. Technické řešení připravila v rámci pilotního projektu ve spolupráci s Ředitelstvím služby dopravní policie a Magistrátem města Třince. Loni úspěšně obstálo ve zkušebním provozu a jeho ostré nasazení v lednu schválila Policie ČR i Ministerstvo dopravy. Automatický kamerový systém začne postupně dohlížet na disciplinovanost řidičů i na dalších přejezdech.
27.01.2023
Inženýrskogeologický průzkum pro Berounský tunel
Správa železnic pokračuje v přípravě novostavby trati Praha-Smíchov – Beroun. Pro získání potřebných informací o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místech budoucího Berounského tunelu vyhlásila výběrové řízení na zhotovení inženýrskogeologického průzkumu. Tento krok přispěje ke snížení geotechnických rizik při samotné výstavbě tunelu.
26.01.2023
Cestující už mohou využívat všechna nástupiště ve stanici Praha-Radotín
Postup rekonstrukčních prací ve stanici Praha-Radotín umožnil Správě železnic otevřít pro cestující její další část. Ode dneška mohou využívat dvě nová nástupiště, stavbařům na nich zbývá dokončit podhledy na zastřešení a nainstalovat elektronické informační tabule. Do poloviny února bude v Radotíně probíhat aktivace staničního zabezpečovacího zařízení, která si vyžaduje částečná omezení provozu.
25.01.2023
Známe projektanta přestavby úseku z Litoměřic do Ústí nad Labem-Střekova
Už za dva roky by měla začít přestavba významné nákladní tepny vedoucí po pravém břehu řeky Labe. Důležitým krokem k zahájení samotné realizace prací v úseku mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem bude zhotovení dokumentace pro společné územní a stavební řízení, Správa železnic nyní vybrala jejího zhotovitele. Stala se jím firma SUDOP Praha se společníkem STRABAG Rail. Přestavbou projde úsek o délce přibližně 25 km, přínosem pro cestující bude výstavba nových nástupišť a bezbariérových přístupů ve všech stanicích a zastávkách. Předpokládané celkové náklady stavby dosahují 7,6 miliardy korun, realizace prací by měla proběhnout v letech 2025 až 2028.
24.01.2023
Správa železnic loni zrenovovala další desítky nádražních budov
Stav nádražních budov po celém Česku se postupně lepší. Správa železnic je má na starosti od roku 2016, v následujících pěti letech zrekonstruovala 284 objektů. Loni k nim přibylo dalších 36 míst. Výsledkem prací byly zpravidla nové odbavovací prostory, bezbariérový přístup, toalety i nabídka služeb. Do stavebních úprav přitom směřovalo přibližně 2,3 miliardy korun. Letos bude částka určená na tyto účely ještě o 200 milionů vyšší. Rekonstrukce se přitom dočkají další desítky nádraží.
24.01.2023
Prezentace vítězného návrhu mostu pod Vyšehradem
V budově Národního technického muzea v Praze na Letné se 18. ledna uskutečnila prezentace vítězného řešení železničního mostu pod Vyšehradem. Součástí programu bylo i představení dalších návrhů, které postoupily do druhého kola architektonické soutěže. Následovala odborná diskuze.
23.01.2023
Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků
Správa železnic hledá možnosti, jak snižovat hluk v okolí železničních tratí. Proto se aktivně zapojila do realizace projektu s názvem Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků.
20.01.2023
Správa železnic vyhlásila tendr na Branický most
V průběhu letošního roku by měly začít práce na zdvoukolejnění Branického mostu, který se nachází mezi stanicemi Praha-Radotín a Praha-Krč. Aktuálně proto Správa železnic vyhlásila tendr na zhotovitele stavby, předpokládané celkové náklady dosahují 2,25 miliardy korun. Realizace projektu umožní odklon vlaků během plánované rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem.
19.01.2023
Zveřejňujeme odborné posudky k železničnímu mostu na Výtoni
Mosty pod Vyšehradem komunikujeme otevřeně a transparentně. Proto vám zpřístupňujeme kompletní znění všech odborných posudků, které detailně popisují technický stav stávajícího mostu.
19.01.2023
České VRT součástí plánů rozvoje střední Evropy
Projekt českých vysokorychlostních tratí (VRT) sahá daleko za naše hranice. Důkazem je podpis memoranda mezi Správou železnic, polskou společností CPK a zástupci projektu Rail Baltica. Iniciativa má za cíl vybudovat až 4500 km vysokorychlostních tratí v oblasti Trojmoří. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda v minulých dnech zajistil také podporu kvalitnějšího přeshraničního spojení u německého spolkového ministerstva dopravy.
18.01.2023
Prezentace vítězného návrhu mostu pod Vyšehradem
V budově Národního technického muzea (NTM) v Praze na Letné dnes proběhne prezentace vítězného návrhu železničního mostu pod Vyšehradem. Zúčastní se jí ministři dopravy a kultury, generální ředitel Správy železnic a další významní hosté. Součástí programu bude i představení dalších návrhů, které postoupily do druhého kola architektonické soutěže. Cílem akce je podrobněji seznámit veřejnost s průběhem soutěžního dialogu a současně dát prostor otevřené odborné diskuzi.
17.01.2023
Správa železnic loni zmodernizovala nejvíce přejezdů v historii
Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech je jednou z priorit Správy železnic. Uplynulý rok byl v tomto směru rekordní, díky dostatečnému objemu finančních prostředků se podařilo zrekonstruovat 233 úrovňových křížení. Původní plán přitom počítal s úpravou 150 přejezdů. Kromě modernizace a doplňování zabezpečovacího zařízení zajistilo vyšší bezpečnost dopravy také rušení přejezdů. K tomu došlo na více než stovce míst.
12.01.2023
Modernizace trati na letiště v úseku mezi Bubny a Výstavištěm začíná
Železnice v pražských Holešovicích zásadně změní svou podobu. Umožní to přestavba úseku ze stanice v Bubnech do nové zastávky Praha-Výstaviště, kterou dnes slavnostně zahájila Správa železnic. Jedná se o další ze souboru staveb, jejichž výsledkem bude rychlé a ekologické železniční spojení z centra Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla. Hlavním cílem projektu je zásadní modernizace stanice Praha-Bubny, zdvoukolejnění trati v délce zhruba 1,3 kilometru, její elektrizace a vybudování nové zastávky Praha-Výstaviště. Začíná také výstavba podjezdu, který umožní přímý přestup mezi tramvajemi a vlaky. Díky vzájemné koordinaci s pražským magistrátem se nezbytné výluky využijí při obou stavbách.
10.01.2023
Vítězný návrh mostu na Výtoni nejlépe splňuje všechny potřebné parametry
Správa železnic reaguje na debatu, která se rozproudila mezi veřejností po vyhlášení vítězného návrhu mostu na pražské Výtoni. Na nejčastější otázky odpovídáme v následujících bodech:
04.01.2023
Modernizace pražského Masarykova nádraží získala stavební povolení
Zásadní modernizace stanice Praha Masarykovo nádraží má za sebou další důležitý krok v přípravě. Správa železnic získala pravomocné stavební povolení. Na jaře se vypíše výběrové řízení na zhotovitele, v průběhu letošního roku by pak měly začít i samotné stavební práce. Hotovo bude v roce 2026. Součástí projektu je mimo jiné rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět, rekonstrukce všech nástupišť a vybudování nové platformy nad kolejištěm, která odstraní bariéry v území, umožní přístupy na jednotlivá nástupiště a nabídne přímý přestup na linku metra B.
04.01.2023
Omezení provozu v uzlu Brno
Správa železnic musí zásadně omezit provoz na mostě v brněnském uzlu. Důvodem je náhlé a výrazné zhoršení jeho stavu, které je podle dosavadních zjištění způsobeno výstavbou protipovodňových opatření. Investorem těchto prací je statutární město Brno.
04.01.2023
V Lovosicích začne rekonstrukce nástupišť
Stanice v Lovosicích získá během letošního roku nová nástupiště umožňující pohodlnější nástup do vlaků. Správa železnic uzavřela smlouvu s vybraným zhotovitelem stavby. Práce zrealizuje za necelých 364,4 milionu korun bez DPH Společnost Lovosice, tvořená firmami SWIETELSKY Rail CZ a EDIKT. Díky bezbariérovým úpravám a prodloužení podchodu se zlepší také přístup na samotná nástupiště.