Aktuality

21.09.2022
Památkově chráněné letní čekárně v Roztokách se vrátila původní podoba
Správa železnic dokončila rekonstrukční práce ve stanici Roztoky u Prahy. Zatímco kolejiště disponuje moderními bezbariérovými nástupišti, výtahy a prodlouženým podchodem, památkově chráněné letní čekárně se vrátil původní historický vzhled z doby jejího vzniku v roce 1911. Celkové investiční náklady stavby dosáhly 408 milionů korun.
21.09.2022
Správa železnic představuje na veletrhu InnoTrans práce na vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan
Společný česko-německý projekt vysokorychlostní trati (VRT) z hlavního města do Ústí nad Labem a Drážďan představuje Správa železnic na tradičním železničním veletrhu InnoTrans v Berlíně. Informační stánek je součástí expozice Svobodného státu Sasko a Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Největším lákadlem projektu je příprava Krušnohorského tunelu, který bude s délkou až 30 kilometrů nejdelší ve střední Evropě.
19.09.2022
V Kladně se dnes uskutečnila prezentace modernizace traťového úseku do Ostrovce
Ve stanici Kladno se dnes za účasti ministra dopravy Martina Kupky uskutečnila prezentace modernizace traťového úseku z Kladna do Kladna-Ostrovce. Byla podepsána smlouva se zhotovitelem a letos začne přípravnými pracemi realizace stavby. Zhotovitelem prací bude Společnost Kladno, kterou tvoří EUROVIA CS jako správce a STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha jako společníci. Vysoutěžená cena je 3 691 998 007 korun bez DPH, hotovo bude na konci roku 2024. Stavba bude navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2021–2027.
13.09.2022
Začíná první fáze rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Teplice v Čechách
Správa železnic dnes slavnostně zahájila rekonstrukci památkově chráněné budovy teplického nádraží. První etapa, která skončí v prosinci příštího roku, zahrnuje kompletní obnovu střech včetně krovů, celé fasády a přilehlého nástupiště. Akci zrealizuje společnost Chládek & Tintěra za 236,1 milionu korun. Stavba bude navržena ke spolufinancování z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy (NPO).
09.09.2022
Na jihu Čech se otevírá přeložka trati mezi Soběslaví a Doubím u Tábora
V neděli 11. září vyjedou první vlaky na novou přeložku trati mezi Soběslaví a Doubím u Tábora. Končí tak modernizace předposledního úseku železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Plnohodnotný dvoukolejný provoz se spustí v polovině prosince. Realizace 8,8 kilometrů dlouhého úseku nové železnice začala v září 2019, zhotovitelem je sdružení firem STRABAG Rail, EUROVIA CS a METROSTAV. Předpokládané náklady dosáhly částky 4,8 miliardy Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020.
07.09.2022
Celková rekonstrukce budovy ve stanici Sokolnice-Telnice začala
Správa železnic dnes slavnostně zahájila rekonstrukci nádražní budovy ve stanici Sokolnice-Telnice na Brněnsku. Celý objekt projde kompletní obnovou, součástí akce je rovněž revitalizace historické fasády. Práce v hodnotě 47,9 milionu korun potrvají do konce příštího roku, jejich zhotovitelem je společnost Hroší stavby Morava. Stavba bude navržena ke spolufinancování z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy (NPO).
31.08.2022
Končí omezení vlaků spojená s pracemi v úseku Kolín – Velim
Správa železnic dnes dokončí stavební práce v úseku z Kolína do Velimi. Vlaky tak znovu začnou využívat obě traťové koleje, stejně jako v navazujících mezistaničních úsecích ve směru do Poříčan, které již byly modernizovány v rámci probíhající investiční akce. Jejím výsledkem jsou mimo jiné nové odbočky Cerhenice a Tatce, které umožňují operativně reagovat na aktuální dopravní situaci na této vytížené koridorové trati. Posledním omezením bude výluka dvou staničních kolejí ve Velimi, která však nebude mít výraznější dopad na pravidelnost vlaků.
31.08.2022
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se zprovozní i druhá kolej
V první zářijový den začíná plnohodnotný dvoukolejný provoz mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi. Od počátku července se jezdilo v úseku Červený Újezd u Votic zastávka – Votice pouze po jedné koleji, na druhé ještě probíhaly stavební práce. Končí tak modernizace této části čtvrtého železničního koridoru z Českých Budějovic do Prahy. Původní trať nahradila téměř 20 kilometrů dlouhá přeložka.
30.08.2022
Správa železnic získala další peníze do rozpočtu na rok 2022
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury dnes schválil navýšení rozpočtu Správy železnic o více než tři miliardy korun. Dotace na investiční výstavbu se zvýší o 2,761 miliardy na 40,475 miliardy korun. Dochází rovněž k navýšení prostředků na zajišťování provozuschopnosti tratí. Původně alokovaná částka 14,385 miliardy korun se navýší o dalších 650 milionů, přesáhne tedy 15 miliard korun.
29.08.2022
Správa železnic připravuje zvýšení rychlosti na koridoru mezi Pardubicemi a Uherskem
Správa železnic uzavřela smlouvu na zpracování záměru projektu a doprovodné dokumentace pro zvýšení rychlosti na koridoru z Prahy do Ostravy, konkrétně mezi stanicemi Pardubice hlavní nádraží a Uhersko. Vlaky by v tomto úseku měly v budoucnu jezdit 200 km/h. Kromě rekonstrukce trati by modernizací měly projít také stanice Moravany a Kostěnice.
25.08.2022
Vysokorychlostní trať mezi Prahou a Lovosicemi zná svého projektanta
Správa železnic uzavřela smlouvu s dodavatelem dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) úseku vysokorychlostní trati (VRT) Podřipsko. Projektanti kromě dokumentace zpracují také záměr projektu, podklady pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA a digitální model tratě ve standardu BIM. Ve výběrovém řízení uspělo sdružení firem vedené společností METROPROJEKT Praha. Úsek po svém spuštění zkrátí jízdní dobu mezi Prahou a Ústím nad Labem o téměř 30 minut.
22.08.2022
Správa železnic začala střežit vlastními silami Negrelliho viadukt
Správa železnic spustila od letošního července pilotní projekt vlastní ochranné služby, která bude střežit vybrané objekty. Důvodem jsou narůstající požadavky na zabezpečení kritické infrastruktury a dobré zkušenosti s touto službou u partnerských železničních správ. Jako první byl vybrán k ostraze historický Negrelliho viadukt.
19.08.2022
Prodlužování podchodu v Hořovicích může začít
Správa železnic vybrala zhotovitele, který prodlouží podchod v Hořovicích na druhou stranu stanice. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost REK + VIAMONT – ŽST Hořovice, tvořená firmami REKULTIVACE Ústí nad Labem a VIAMONT Servis. Její nabídková cena činí 52,5 milionu korun bez DPH. Součástí zakázky je i vybudování nové komunikace a parkoviště P+R, na kterých se v rámci této investice bude podílet město Hořovice. Dokončení prací je plánováno do listopadu příštího roku.
19.08.2022
Začne rekonstrukce budovy nádraží v Sokolnicích-Telnici
Se začátkem školního roku odstartuje ve stanici Sokolnice-Telnice očekávaná rekonstrukce nádražní budovy. Jejím předmětem bude kompletní obnova objektu s důrazem na revitalizaci historické fasády. Stavební práce potrvají 15 měsíců, za cenu 47,9 milionu Kč bez DPH je provede společnost Hroší stavby Morava.
11.08.2022
Správa železnic uzavřela smlouvu s vítězem architektonické soutěže na terminál Roudnice nad Labem VRT
Vítězem architektonicko-urbanistické soutěže na podobu a řešení terminálu vysokorychlostní železnice u Roudnice nad Labem se stala kancelář Rusina Frei architekti. Autoři soutěžního návrhu jej nyní dopracují a připraví technické řešení terminálu v dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR).
11.08.2022
Památkově chráněné budově v Českých Budějovicích se postupně navrací lesk
Kompletní rekonstrukce výpravní budovy českobudějovického nádraží je v plném proudu, pokračují práce v jižní i severní věži, opravuje se fasáda, montují jednotlivé části konstrukce střechy. V příjezdové hale pokračují opravy štukových prvků a omítek, restaurátoři dokončili práce na historické fresce. Instalují se rozvody slaboproudu, elektroinstalace a technologická zařízení budovy. Právě v příjezdové hale se první prostory cestujícím otevřou na počátku příštího roku, zbylá část budovy se cestujícím zpřístupní do konce roku 2023.
09.08.2022
Správa železnic vybrala zhotovitele nové výpravní budovy v Radotíně
Novou výpravní budovu ve stanici Praha-Radotín postaví společnost STRABAG Rail. Ve výběrovém řízení uspěla s nabídnutou cenou 39,6 milionu korun bez DPH. Samotné stavební práce začnou v září, potrvají přibližně 14 měsíců. Nová budova poskytne zázemí pro odbavovací halu, pokladny, veřejné toalety a doplňkové komerční prostory.
09.08.2022
Nádraží v Horšovském Týně zdobí opravená výpravní budova
Správa železnic dokončila opravu výpravní budovy v Horšovském Týně na Domažlicku. Práce ve stanici, která se nachází na regionální trati Staňkov – Poběžovice, začaly v závěru loňského roku, hotovo bylo na konci července. Stavělo se nejen uvnitř budovy, ale i v jejím bezprostředním okolí. Cestující ocení bezbariérový přístup i nový mobiliář. Práce provedla společnost RAILSTAV, hodnota díla dosahuje 9,5 milionu korun.
08.08.2022
Terminál Dlouhá Míle zná svoji podobu
Správa železnic zveřejnila budoucí podobu terminálu Dlouhá Míle, který bude součástí novostavby železniční trati v úseku Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla. Architektonický návrh, za nímž stojí AFRY a Pavlíček Hulín architekti, splňuje přísné požadavky na kvalitu urbanistického, architektonického, konstrukčního a technického řešení. Je flexibilní, umožní budoucí rozvoj oblasti a poskytne komfort cestování srovnatelný s nádražími evropských metropolí.
08.08.2022
Vyjádření Správy železnic ke zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu
Nejvyšší kontrolní úřad dnes vydal tiskovou zprávu ke kontrole peněžních prostředků státu a Evropské unie určených na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí. V ní uvádí, že shledal některé nepřesnosti ze strany Správy železnic. Má jít mimo jiné o nedostatečné zdůvodnění priorit některých akcí, prodlužování termínů při schvalovacích procesech nebo nedostatečné plnění cílů projektů.