Aktuality

25.01.2022
Opravená výpravní budova v Litvínově slouží nejen cestujícím z vlaků
Správa železnic dnes slavnostně otevřela opravenou výpravní budovu ve stanici Litvínov, která bude zároveň sloužit jako zázemí nově vybudovaného dopravního terminálu. Objekt osobního nádraží dostal zcela novou podobu, navíc je bezbariérově přístupný. Výraznou proměnou prošly kromě fasády také veřejně přístupné prostory. Práce trvaly přibližně jeden rok a byly koordinovány s městem Litvínov, investorem výstavby terminálu.
21.01.2022
Správa železnic v loňském roce doplnila závorami dalších 70 přejezdů
V roce 2021 došlo k dalšímu výraznému zvýšení bezpečnosti na kříženích železničních tratí se silnicemi. Správa železnic na své síti zmodernizovala 186 přejezdů, na 108 z nich při tom došlo ke zvýšení úrovně jejich zabezpečení. Trend zvyšování bezpečnosti je patrný i ze statistik mimořádných událostí. Při střetech na železničních přejezdech loni přišlo o život o 12 lidí méně než v předchozím roce.
07.01.2022
Správa železnic v loňském roce zrenovovala více než 70 nádražních budov
Moderní odbavovací prostory pro cestující, bezbariérové přístupy a nové technické zázemí. Nejen těmito benefity se nově mohou pyšnit další nádražní budovy po celé republice. Správa železnic v roce 2021 kompletně zrekonstruovala 73 takových objektů. Finanční náklady, které byly do stavebních a údržbových akcí vynaloženy, přesáhnou částku 2 miliardy korun.
05.01.2022
Správa železnic uzavřela smlouvy na projekční práce pro VRT Moravská brána
Projektanti připraví dokumentace pro územní rozhodnutí pro dva stavební úseky vysokorychlostní tratě (VRT) Moravská brána, které spojí Prosenice s Ostravou. Samotné zahájení výstavby předpokládá Správa železnic v roce 2025. První vlaky vyjedou na koleje o čtyři roky později.
05.01.2022
Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce na návrh a realizaci projektu Novostavba trati Praha – Beroun
Pro další postup přípravy investiční akce vypsala Správa železnic předběžné tržní konzultace, na kterých by ráda od budoucích možných zhotovitelů získala informace pro optimální návrh a realizaci projektu Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun. Zahájení předběžné tržní konzultace je zároveň oznámeno ve věstníku veřejných zakázek a jeho prostřednictvím také v systému Úředního věstníku Evropské unie (TED). Zadavatel připustí k účasti v předběžné tržní konzultaci všechny dodavatele, kteří prokáží zkušenost se zhotovením ražených tunelů delších než 500 metrů v oblasti dopravních staveb a vyplní registrační formulář.
30.12.2021
Správa železnic schválila první část novelizovaného dopravního a návěstního předpisu D1
První červencový den příštího roku vstoupí v účinnost novelizovaný dopravní a návěstní předpis Správy železnic SŽ D1. Podle něj se řídí provoz na většině železničních tratí v ČR. Upravený předpis byl již schválen generálním ředitelem Správy železnic a zveřejněn. Během prvního pololetí příštího roku se s ním seznámí příslušní zaměstnanci správce železniční infrastruktury a dopravců.
29.12.2021
Stavební práce v budově plzeňského hlavního nádraží se přesunou do spodní haly, která se uzavře pro cestující
První výraznější omezení čeká od 4. ledna 2022 cestující na plzeňském hlavním nádraží. Rekonstrukce tamní památkově chráněné budovy postoupila do další fáze, a proto se pro cestující uzavře spodní hala. Veškeré služby se přemístí do horní haly.
28.12.2021
Trať mezi Prahou-Smíchovem a Prahou-Radotínem čeká poslední rok modernizace
Rok 2022 bude znamenat pro stavbu mezi Prahou-Smíchovem a Prahou-Radotínem velké finále. Poslední část stavebních prací zde skončí během prosince nadcházejícího roku. Modernizace bude mít značný dopad zejména na zlepšení dopravní situace v okolí velmi vytížené železniční trati na hranicích Prahy. Dojde k navýšení kapacity dráhy a ke zvýšení traťové rychlosti i bezpečnosti železničního provozu.
27.12.2021
Investice do železniční sítě v roce 2021
Dokončení 92 kilometrů zmodernizovaných tratí, zahájení a pokračování modernizací a rekonstrukcí tratí i stanic, další kroky v přípravě výstavby prvních úseků VRT nebo rekonstrukce a opravy nádražních budov s důrazem na jejich bezbariérovost. To je právě končící rok z pohledu Správy železnic. Manažer infrastruktury v roce 2021 hospodařil s rekordním rozpočtem 60 miliard korun, z něhož 37 miliard bylo určeno na investice.
23.12.2021
Správa železnic vyhlásila zakázku na dodavatele dokumentace pro VRT Vysočina
Úsek vysokorychlostní tratě (VRT) z Velké Bíteše do Brna připraví projektanti v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí. Jedná se již o osmou veřejnou zakázku na dodání těchto klíčových dokumentů pro síť nových vysokorychlostních železnic.