Setkání s veřejností

Hořátev

Dnes proběhlo další setkání Správy železnic se zástupci obcí v okolí plánované novostavby v úseku mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany (VRT Polabí), která je součástí VRT Praha – Brno.

Zástupci Správy železnic představili zástupcům obcí aktuální stav přípravy budoucí vysokorychlostní trati. V rámci diskuze se řešila představa obcí o návaznosti stavby VRT na okolí. Získané podněty budou předány vybranému zpracovateli DÚR jako podklad pro prvotní návrh technického řešení.

Soubory ke stažení

VRT a Nymbursko - prezentace (6.1 MB) pdf