Setkání s veřejností

Chlumec

Ve městě Chlumci přivítali zástupce týmu přípravy VRT paní starostka, členové zastupitelstva a zástupci Fóra občanů Chlumecka (FOCH). Společně diskutovali nad aktuálním stavem příprav vysokorychlostní trati Praha - Drážďany.

Vysokorychlostní trať tu bude mít povahu šetrné stavby, která po dokončení nenaruší pozemní spojení mezi Chlumcem a Stradovem. Trať bude vedena tunelem, takže na okolí obce bude mít minimální dopad. Obyvatelům města přinese možné zhodnocení nemovitostí právě v souvislosti s blízkostí terminálu v Ústí nad Labem a s ním spojených pracovních příležitostí.