Setkání s veřejností

Chlumec

Novou vysokorychlostní železnici z Prahy do Drážďan představila Správa železnic na jednání městské pracovní skupiny v Chlumci na Ústecku. Na setkání dorazili také zástupci okolních obcí.

Správa železnic se zúčastnila jednání městské pracovní skupiny, složené ze zástupců města Chlumec a sdružení Fórum občanů Chlumecka. Přítomni byli také představitelé okolních obcí, které mohou být výstavbou VRT dotčeni. Na jednání jsme informovali o postupu příprav tohoto strategického projektu. Vysvětlili jsme, jakým způsobem budeme dále zpřesňovat podrobnosti o vedení tratě. Zároveň jsme městské pracovní skupině představili aktuální podklady, ze kterých současný návrh vychází.

Věnovali jsme se samozřejmě také dotazům veřejnosti. Ty směřovaly například k možným negativním dopadům výstavby VRT. Vážíme si možnosti osobního setkání s občany, protože je to vítaná příležitost k otevřené diskuzi a k objasnění některých mýtů, které kolem přípravy vysokorychlostních tratí panují.