Setkání s veřejností

Kraj Vysočina

Připravovaná vysokorychlostní trať na území Vysočiny byla tématem setkání, které se uskutečnilo na půdě úřadu Kraje Vysočina. Jednání se zúčastnili nejen odborníci ze Správy železnic, ale také ministr dopravy, hejtman kraje a samozřejmě starostové obcí dotčených výstavbou.

Cílem bylo seznámit všechny přítomné s aktuálním stavem příprav vysokorychlostních tratí na území Kraje Vysočina a zodpovědět na dotazy představitelů měst a obcí. Diskuse se týkala zejména dalších procesních kroků a nutnosti vzájemně úzce spolupracovat a pravidelně komunikovat.

Po dopoledním programu se prezentující tým přesunul do prostor Magistrátu města Jihlavy, kde byly vysokorychlostní tratě představeny obyvatelům města.