Setkání s veřejností

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno

Nové vysokorychlostní železnice prezentovala Správa železnic zástupcům Jihomoravského kraje. Tým přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) informoval o aktuálním stavu projektování.

Popsal varianty vedení jednotlivých úseků VRT a jejich přínosy. Informoval rovněž o možných technických řešeních, které omezují šíření hluku, zajišťují prostupnost krajiny či její ochranu. Správa železnic také popsala způsob výběru dodavatelů na zpracování dokumentací a zodpověděla i na otázky týkající se financování celého projektu.