Setkání s veřejností

Líbeznice

Informace o novinkách a postupu přípravy VRT Podřipsko přijeli představit zástupci Správy železnic do obce Líbeznice.

Během setkání se tým VRT společně s panem starostou a místostarostou zabýval aktuálním stavem příprav vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan. Následně bylo prezentováno technické řešení vedení trati v této lokalitě, křížení komunikací a přínosy pro obyvatele.

Na závěr zástupci Správy železnic zodpověděli na dotazy a zaznamenali si všechny připomínky k navrženému řešení, po jejichž zapracování projektanty DÚR se do obce vrátí.