Aktuality

Nová lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů

V souvislosti s aktuální situací v ČR vyvolanou vládními opatřeními týkajícími se pandemie COVID-19 se prodlužuje lhůta pro podání soutěžních návrhů.
Porota Mezinárodní architektonické soutěže svým rozhodnutím per rollam posunula termín odevzdání soutěžních návrhů o 1 měsíc na 12. 2. 2021. Nová lhůta pro podání soutěžních návrhů (jak v listinné, tak v elektronické podobě) je stanovena do 12. 2. 2021 do 17 hodin CET (Central European Time). Soutěžní návrhy musí být odevzdány v listinné i elektronické podobě, vzhledem k možnosti hodnocení soutěžních návrhů v podobě online jednání.