Setkání s veřejností

Panenské Břežany, Veliká Ves

Pravidelné informace o novinkách a postupu přípravy VRT přijeli představit zástupci týmu VRT i do Panenských Břežan, které reprezentoval pan starosta a pan místostarosta. Setkání se zúčastnil rovněž pan starosta Veliké Vsi.

Během jednání byl představen aktuální stav příprav VRT Podřipsko v okolí těchto dvou obcí. Dále se řešilo navržené vedení trati s ohledem na konkrétní pozemky a také potřeba komunikace. Tým přípravy VRT přivítal dotazy, které zajímají obyvatele obcí. Ptát se našich expertů mohou i prostřednictvím adresy: vrt@spravazeleznic.cz.